Sunday, May 9, 2010

Fiqh Jinayat (Qisas)

QISAS


 PENGENALAN

1.         Qisas mengikut perundangan Islam ialah suatu hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah yang wajib dilaksanakan bagi menunaikan hak manusia. Qisas juga bererti “potong” yang memberi erti bahawa dengan hukuman qisas akan terpotong jenayah itu dari terus berlaku di dalam masyarakat.

KESALAHAN-KESALAHAN YANG MEWAJIBKAN QISAS

 2.         Antara kesalahan yang boleh diwajibkan qisas ialah:

a.         Membunuh orang dengan sengaja.
b.         Membunuh orang dengan menyerupai sengaja.
c.         Membunuh orang dengan tersalah.
d.         Melukai orang dengan sengaja dan tidak mati.
e.         Melukai orang dengan menyerupai sengaja dan tidak mati.             Firman Allah:Ertinya:  “Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan ke atas kamu melaksanakan hukuman qisas (balasan yang seimbang) di dalam perkara orang-orang yang mati dibunuh.”
(al-Baqarah:  178)

 PEMBUNUHAN DENGAN SENGAJA

 3.         Membunuh dengan sengaja ialah melakukan pemukulan, penikaman terhadap orang lain dengan sengaja sehingga mati dengan alat yang kebiasaannya membunuh, hukuman jika sabit kesalahan maka dihukum bunuh. Ahli waris yang terbunuh boleh memaafkan hukuman qisas dengan menuntut pembunuh membayar diat (gantirugi) dan pembunuh wajib membayar ganti rugi.

SYARAT-SYARAT QISAS

 4.         Syarat-syarat boleh dilakukan hukum qisas iaitu:

a.         Pembunuh itu baligh dan berakal. Pembunuh yang belum baligh dan berakal tidak dihukum qisas.
b.         Pembunuh, bukan bapa, ibu, datuk dan nenek. Mereka ini tidak dikenakan qisas.

PEMBUNUH MENYERUPAI SENGAJA

 5.         Pembunuh menyerupai sengaja ialah melakukan pemukulan, penikaman dan sebagainya terhadap orang lain dengan sengaja yang dilakukan dengan suatu alat yang biasanya tidak mematikan, tetapi ketika itu orang yang dipukul itu mati. Hukumnya tidak dilakukan qisas tetapi pembunuh hendaklah membayar gantirugi (diat yang berat). Di dalam masalah ini pembunuh boleh membayar dengan cara bertangguh dalam masa tiga tahun. Pembayaran pada akhir tiap-tiap tahun dibayar sepertiga. Pembayar dibebankan kepada saudara lelaki pembunuh, anak lelaki bagi saudara lelaki pembunuh, saudara lelaki bagi bapa dan anaknya.

PEMBUNUH DENGAN TERSALAH

 6.         Membunuh dengan tersalah ialah memukul, menembak dan sebagainya terhadap sesuatu lalu terkena manusia sehingga mati, hukumnya tidak dilakukan qisas tetapi pembunuh hendaklah membayar gantirugi (diat) yang ringan di dalam tempoh tiga tahun pada akhir tahun dibayar sepertiga dan dibebankan kepada aqilah. Maksud aqilah ialah pewaris yang ditetapkan syarak.

MELUKAI DENGAN SENGAJA

 7.         Melukai dengan sengaja dan tidak mematikan hukumnya adalah qisas iaitu orang yang melukai hendaklah dilukainya juga.

            Firman Allah:Ertinya:  Dan kami tetapkan atas mereka di dalam kitab itu, bahawasanya jiwa dibalas jiwa dan mata dibalas dengan mata dan hidung dibalas dengan hidung dan telinga dibalas dengan telinga dan gigi dibalas dengan gigi dan luka-luka juga hendaklah dibalas (seimbang). Tetapi sesiapa yang melepaskan membalasnya, maka menjadilah ia penebus dosa baginya dan sesiapa yang tidak menghukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah, maka mereka itu orang-orang yang zalim.”
(al-Maidah:  45)

SYARAT-SYARAT QISAS

 8.         Syarat-syarat berlaku hukuman qisas yang berhubung dengan bahagian-bahagian badan yang dilukai ialah:

a.         Serupa pada anggota yang dipotong, tangan kanan dipotong dengan sebab memotong tangan kanan dan kaki kiri dipotong dengan sebab memotong kaki kiri.
b.         Tidak terdapat kecacatan atau kelemahan pada salah satu dua anggota, tangan atau kaki yang sihat tidak dipotong dengan sebab memotong tangan atau kaki yang lemah, sebaliknya pada anggota yang lemah, mencederakan atau memotong anggota yang sihat, maka anggota yang lemah hendaklah dicederakan atau dipotong.

HALANGAN PELAKSANAAN HUKUM QISAS

 9.         Hukum qisas menjadi gugur dengan berlakunya perkara-perkara berikut:

a.         Para wali telah memberi kemaafan. Firman Allah:Ertinya:  Dan pemaafan itu lebih mendekatkan kepada taqwa dan janganlah kamu melupakan kepada keutamaan di antara kamu sekelian.”

b.         Pembunuh telah kembali ke rahmatullah terlebih dahulu tetapi masih wajib membayar gantirugi (diat) dari harta sepeninggalan.

No comments:

Fiqh Jinayat (Qisas) Peringatan Bagi Yang Hidup: Fiqh Jinayat (Qisas) Fiqh Jinayat (Qisas)

Sunday, May 9, 2010

Fiqh Jinayat (Qisas)

QISAS


 PENGENALAN

1.         Qisas mengikut perundangan Islam ialah suatu hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah yang wajib dilaksanakan bagi menunaikan hak manusia. Qisas juga bererti “potong” yang memberi erti bahawa dengan hukuman qisas akan terpotong jenayah itu dari terus berlaku di dalam masyarakat.

KESALAHAN-KESALAHAN YANG MEWAJIBKAN QISAS

 2.         Antara kesalahan yang boleh diwajibkan qisas ialah:

a.         Membunuh orang dengan sengaja.
b.         Membunuh orang dengan menyerupai sengaja.
c.         Membunuh orang dengan tersalah.
d.         Melukai orang dengan sengaja dan tidak mati.
e.         Melukai orang dengan menyerupai sengaja dan tidak mati.             Firman Allah:Ertinya:  “Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan ke atas kamu melaksanakan hukuman qisas (balasan yang seimbang) di dalam perkara orang-orang yang mati dibunuh.”
(al-Baqarah:  178)

 PEMBUNUHAN DENGAN SENGAJA

 3.         Membunuh dengan sengaja ialah melakukan pemukulan, penikaman terhadap orang lain dengan sengaja sehingga mati dengan alat yang kebiasaannya membunuh, hukuman jika sabit kesalahan maka dihukum bunuh. Ahli waris yang terbunuh boleh memaafkan hukuman qisas dengan menuntut pembunuh membayar diat (gantirugi) dan pembunuh wajib membayar ganti rugi.

SYARAT-SYARAT QISAS

 4.         Syarat-syarat boleh dilakukan hukum qisas iaitu:

a.         Pembunuh itu baligh dan berakal. Pembunuh yang belum baligh dan berakal tidak dihukum qisas.
b.         Pembunuh, bukan bapa, ibu, datuk dan nenek. Mereka ini tidak dikenakan qisas.

PEMBUNUH MENYERUPAI SENGAJA

 5.         Pembunuh menyerupai sengaja ialah melakukan pemukulan, penikaman dan sebagainya terhadap orang lain dengan sengaja yang dilakukan dengan suatu alat yang biasanya tidak mematikan, tetapi ketika itu orang yang dipukul itu mati. Hukumnya tidak dilakukan qisas tetapi pembunuh hendaklah membayar gantirugi (diat yang berat). Di dalam masalah ini pembunuh boleh membayar dengan cara bertangguh dalam masa tiga tahun. Pembayaran pada akhir tiap-tiap tahun dibayar sepertiga. Pembayar dibebankan kepada saudara lelaki pembunuh, anak lelaki bagi saudara lelaki pembunuh, saudara lelaki bagi bapa dan anaknya.

PEMBUNUH DENGAN TERSALAH

 6.         Membunuh dengan tersalah ialah memukul, menembak dan sebagainya terhadap sesuatu lalu terkena manusia sehingga mati, hukumnya tidak dilakukan qisas tetapi pembunuh hendaklah membayar gantirugi (diat) yang ringan di dalam tempoh tiga tahun pada akhir tahun dibayar sepertiga dan dibebankan kepada aqilah. Maksud aqilah ialah pewaris yang ditetapkan syarak.

MELUKAI DENGAN SENGAJA

 7.         Melukai dengan sengaja dan tidak mematikan hukumnya adalah qisas iaitu orang yang melukai hendaklah dilukainya juga.

            Firman Allah:Ertinya:  Dan kami tetapkan atas mereka di dalam kitab itu, bahawasanya jiwa dibalas jiwa dan mata dibalas dengan mata dan hidung dibalas dengan hidung dan telinga dibalas dengan telinga dan gigi dibalas dengan gigi dan luka-luka juga hendaklah dibalas (seimbang). Tetapi sesiapa yang melepaskan membalasnya, maka menjadilah ia penebus dosa baginya dan sesiapa yang tidak menghukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah, maka mereka itu orang-orang yang zalim.”
(al-Maidah:  45)

SYARAT-SYARAT QISAS

 8.         Syarat-syarat berlaku hukuman qisas yang berhubung dengan bahagian-bahagian badan yang dilukai ialah:

a.         Serupa pada anggota yang dipotong, tangan kanan dipotong dengan sebab memotong tangan kanan dan kaki kiri dipotong dengan sebab memotong kaki kiri.
b.         Tidak terdapat kecacatan atau kelemahan pada salah satu dua anggota, tangan atau kaki yang sihat tidak dipotong dengan sebab memotong tangan atau kaki yang lemah, sebaliknya pada anggota yang lemah, mencederakan atau memotong anggota yang sihat, maka anggota yang lemah hendaklah dicederakan atau dipotong.

HALANGAN PELAKSANAAN HUKUM QISAS

 9.         Hukum qisas menjadi gugur dengan berlakunya perkara-perkara berikut:

a.         Para wali telah memberi kemaafan. Firman Allah:Ertinya:  Dan pemaafan itu lebih mendekatkan kepada taqwa dan janganlah kamu melupakan kepada keutamaan di antara kamu sekelian.”

b.         Pembunuh telah kembali ke rahmatullah terlebih dahulu tetapi masih wajib membayar gantirugi (diat) dari harta sepeninggalan.

No comments: