Saturday, February 13, 2010

Penduduk Islam Dunia

Penduduk Islam Dunia
Islam agama yang cepat berkembang didunia hari ini. Di Eropah perkembangan agama Islam meningkat naik berbanding agama kristian.
Menurut laporan yang disediakan oleh Pew Forum On Religon and Public Life yang mengambil masa selama tiga tahun untuk menyiapkannya penduduk Islam dunia kini berjumlah 1.57 bilion.

Laporan tersebut menyatakan walaupun Islam bermula dinegara Arab tetapi bilangan terbesar umat Islam adalah dibenua Asia iaitu kira-kira 60 peratus dari jumlah keseluruhan penduduk Islam dunia. Dari perbandingan yang dibuat, didapati Jerman mempunyai penduduk Islam lebih ramaiberbanding Lebanon.  Manakala China lebih ramai umat Islam daripada Syiria dan Rusia lebih orang Islam berbanding Jordan dan Libya. Agama Islammenjadi agama kedua terbesar didunia selepas Kristian.  Antara sepuluh Negara yang mempunyai pendudukIslam paling ramai didunia ialah Indonesia,Pakistan,India,Bangladesh, Tiran, Turki, Mesir,Algeria, Magribi dan Nigeria.

No comments:

Penduduk Islam Dunia Peringatan Bagi Yang Hidup: Penduduk Islam Dunia Penduduk Islam Dunia

Saturday, February 13, 2010

Penduduk Islam Dunia

Penduduk Islam Dunia
Islam agama yang cepat berkembang didunia hari ini. Di Eropah perkembangan agama Islam meningkat naik berbanding agama kristian.
Menurut laporan yang disediakan oleh Pew Forum On Religon and Public Life yang mengambil masa selama tiga tahun untuk menyiapkannya penduduk Islam dunia kini berjumlah 1.57 bilion.

Laporan tersebut menyatakan walaupun Islam bermula dinegara Arab tetapi bilangan terbesar umat Islam adalah dibenua Asia iaitu kira-kira 60 peratus dari jumlah keseluruhan penduduk Islam dunia. Dari perbandingan yang dibuat, didapati Jerman mempunyai penduduk Islam lebih ramaiberbanding Lebanon.  Manakala China lebih ramai umat Islam daripada Syiria dan Rusia lebih orang Islam berbanding Jordan dan Libya. Agama Islammenjadi agama kedua terbesar didunia selepas Kristian.  Antara sepuluh Negara yang mempunyai pendudukIslam paling ramai didunia ialah Indonesia,Pakistan,India,Bangladesh, Tiran, Turki, Mesir,Algeria, Magribi dan Nigeria.

No comments: