Friday, February 19, 2010

Muamalat 3

       Dalam bab muamalat kali ini saya nak berkongsi maklumat mengenai "Baiul-Istijrar" dan Al-Ijarah.  Apakah yang dikatakan dengan 2 tajuk tersebut


1. PEMBEKALAN (BAI’UL – ISTIJRAR)

a.       Pembekalan (Bai’ al-Istjrar)  ialah akad di antara pelanggan dengan pembekal untuk membekalkan sesuatu jenis bahan secara berlarutan (harian/mingguan/bulanan) dengan harga dan cara pembayaran yang telah ditetapkan.

RUKUN PEMBEKALAN
 b.       Rukun pembekalan pula ialah:

a.                   Pembeli dipanggil Pelanggan
b.                  Penjual dipanggil  pembekal

SEWA/UPAH (AL-IJARAH)

c.       Al-Ijarah juga disebut al-Kira’ (sewa/upah) ialah menjual manfaat (gunaan/perkhidmatan) dengan harga bayaran yang ditetapkan.

d.       Dimaksudkan dengan manfaat ialah gunaan, seperti  kediaman bagi rumah, tunggangan kenderaan dan sebagainya yang berhubung dengan sewa menyewa.. Manakala dimaksudkan dengan perkhidmatan ialah kerja dengan menggunakan tenaga atau kepakaran seperti mengangkat barang, membersih sesuatu, menulis, mengajar dan sebagainya yang berhubung dengan upah mengupah.

2. RUKUN SEWA/UPAH/AL-IJARAH


e.       Rukun sewa adalah seperti berikut:

a.                   Orang/pihak yang memberi sewa/mengambil upah.
b.                  Orang yang menyewa/mengupah
c.                   Gunaan/perkhidmatan
d.                  Barang yang disewa
e.                   Penyewa/Pengupah
f.                   Sighah/Ijab Qabul
BEBERAPA PERKARA BERKAITAN UPAH

f..       Ulama membolehkan mengambil upah ke atas kerja-kerja seperti dalal (orang tengah), penulisan surat, surat perakuan dan lain-lain serta bayaran belanja proses.

g..       Boleh mengambil upah kerana kepakaran dalam bidang nasihat atau pakar runding.

h.       Mengambil upah komisyen di atas perkhidmatan yang diberikan kepada pelanggan seperti komisyen di atas mengeluarkan surat kredit, surat jaminan dan lain-lain.

No comments:

Muamalat 3 Peringatan Bagi Yang Hidup: Muamalat 3 Muamalat 3

Friday, February 19, 2010

Muamalat 3

       Dalam bab muamalat kali ini saya nak berkongsi maklumat mengenai "Baiul-Istijrar" dan Al-Ijarah.  Apakah yang dikatakan dengan 2 tajuk tersebut


1. PEMBEKALAN (BAI’UL – ISTIJRAR)

a.       Pembekalan (Bai’ al-Istjrar)  ialah akad di antara pelanggan dengan pembekal untuk membekalkan sesuatu jenis bahan secara berlarutan (harian/mingguan/bulanan) dengan harga dan cara pembayaran yang telah ditetapkan.

RUKUN PEMBEKALAN
 b.       Rukun pembekalan pula ialah:

a.                   Pembeli dipanggil Pelanggan
b.                  Penjual dipanggil  pembekal

SEWA/UPAH (AL-IJARAH)

c.       Al-Ijarah juga disebut al-Kira’ (sewa/upah) ialah menjual manfaat (gunaan/perkhidmatan) dengan harga bayaran yang ditetapkan.

d.       Dimaksudkan dengan manfaat ialah gunaan, seperti  kediaman bagi rumah, tunggangan kenderaan dan sebagainya yang berhubung dengan sewa menyewa.. Manakala dimaksudkan dengan perkhidmatan ialah kerja dengan menggunakan tenaga atau kepakaran seperti mengangkat barang, membersih sesuatu, menulis, mengajar dan sebagainya yang berhubung dengan upah mengupah.

2. RUKUN SEWA/UPAH/AL-IJARAH


e.       Rukun sewa adalah seperti berikut:

a.                   Orang/pihak yang memberi sewa/mengambil upah.
b.                  Orang yang menyewa/mengupah
c.                   Gunaan/perkhidmatan
d.                  Barang yang disewa
e.                   Penyewa/Pengupah
f.                   Sighah/Ijab Qabul
BEBERAPA PERKARA BERKAITAN UPAH

f..       Ulama membolehkan mengambil upah ke atas kerja-kerja seperti dalal (orang tengah), penulisan surat, surat perakuan dan lain-lain serta bayaran belanja proses.

g..       Boleh mengambil upah kerana kepakaran dalam bidang nasihat atau pakar runding.

h.       Mengambil upah komisyen di atas perkhidmatan yang diberikan kepada pelanggan seperti komisyen di atas mengeluarkan surat kredit, surat jaminan dan lain-lain.

No comments: