Monday, June 1, 2009

Kitab Tajul Muluk


Pertama yang mengerjakan ilmu bintang ialah Nabi Idris, selepas itu diwarisi kepada anaknya Astarab. Hinggalah ilmu tersebut sampai kepada Nabi Nuh. Semasa berlakunya banjir besar ilmu tersebut disurat atas bata tanah kerana bimbang musnah. Sesudah terselamat dari banjir besar ilmu itu sampai kepada zaman nabi Isa. Tatkala Nabi Isa diangkat menjadi Rasul maka orang Yahudi mengejar Baginda dan dikehendaki dibunuh maka Yahudi mendapati Baginda dalam satu bilik dan Nabi Isa bertanya kepada kepada Yahudi siApa yang memberitahu bahawa Aku(Nabi Isa) berada dalam bilik? Lalu Yahudi beritahu melalui ilmu nujum. Setelah itu Nabi Isa berdoa"Ya Allah beri Waham olehmu akan mereka itu Ilmu" dengan sebab itu ilmu nujum akan betul faham melainkan orang yang tajam akal lagi cerdik serta mahir tentang ilmu ini. Justeru tiada syak lagi bahawa ilmu nujum bagi Nabi Idris melainkan wahyu semata.

Sila klik pada link dibawah:

1. Agama Sabiah
2. Hari Baik dan Jahat Kalendar Arab

No comments:

Kitab Tajul Muluk Peringatan Bagi Yang Hidup: Kitab Tajul Muluk Kitab Tajul Muluk

Monday, June 1, 2009

Kitab Tajul Muluk


Pertama yang mengerjakan ilmu bintang ialah Nabi Idris, selepas itu diwarisi kepada anaknya Astarab. Hinggalah ilmu tersebut sampai kepada Nabi Nuh. Semasa berlakunya banjir besar ilmu tersebut disurat atas bata tanah kerana bimbang musnah. Sesudah terselamat dari banjir besar ilmu itu sampai kepada zaman nabi Isa. Tatkala Nabi Isa diangkat menjadi Rasul maka orang Yahudi mengejar Baginda dan dikehendaki dibunuh maka Yahudi mendapati Baginda dalam satu bilik dan Nabi Isa bertanya kepada kepada Yahudi siApa yang memberitahu bahawa Aku(Nabi Isa) berada dalam bilik? Lalu Yahudi beritahu melalui ilmu nujum. Setelah itu Nabi Isa berdoa"Ya Allah beri Waham olehmu akan mereka itu Ilmu" dengan sebab itu ilmu nujum akan betul faham melainkan orang yang tajam akal lagi cerdik serta mahir tentang ilmu ini. Justeru tiada syak lagi bahawa ilmu nujum bagi Nabi Idris melainkan wahyu semata.

Sila klik pada link dibawah:

1. Agama Sabiah
2. Hari Baik dan Jahat Kalendar Arab

No comments: