Tuesday, June 2, 2009

Agama "Sabiah"


Dizaman Jahiliah sebelum kedatangan Islam masyarakat Arab ketika itu amat pandai melihat perjalanan bintang..  Mereka dikenali dengan nama agama  “Sabiah”. Mereka menggantungkan kepercayaan kepada perjalanan bintang atau falak,berkeyakinan bahawa segala ini, gerak dan diamnya, berjalan dan berhentinya semuanya itu berkait dengan perjalanan dan peredaran bintang. Sebab itu bintang ada namanya masing-masing. Bagi matahari ada rumahnya bagi bulan ada rumah-rumah persembahan masingmasing. Tiap2 bintang ada tuhan yang menyerupainya.  Venus atau Zuhrah tuhan dari kecantikan. Di Rom masih ada berhala Venus yang patah tangan nya..
Bintang itu mereka bahagi kepada 12 tumpok, tiap-tiap satu tumpok bernama buruj. Enam bintang selatan dan enam bintang utara.  Bintang selatan ialah Hamal, seer, Sarthan,asad, dan sunbulah. Dan bintang utara ialah mirzan, aqrab, qus, juddi,dalwu,dan hut. Hamal terkumpul dari 13 bintang, sur pulak 32, jauzakk 18, Sartahn 9, asad 27, sunbulah 23, mizan 8, aqrab 21, qus 31, juudi 28, dalwu 42, dan hut 34 bintang.

No comments:

Agama "Sabiah" Peringatan Bagi Yang Hidup: Agama "Sabiah" Agama "Sabiah"

Tuesday, June 2, 2009

Agama "Sabiah"


Dizaman Jahiliah sebelum kedatangan Islam masyarakat Arab ketika itu amat pandai melihat perjalanan bintang..  Mereka dikenali dengan nama agama  “Sabiah”. Mereka menggantungkan kepercayaan kepada perjalanan bintang atau falak,berkeyakinan bahawa segala ini, gerak dan diamnya, berjalan dan berhentinya semuanya itu berkait dengan perjalanan dan peredaran bintang. Sebab itu bintang ada namanya masing-masing. Bagi matahari ada rumahnya bagi bulan ada rumah-rumah persembahan masingmasing. Tiap2 bintang ada tuhan yang menyerupainya.  Venus atau Zuhrah tuhan dari kecantikan. Di Rom masih ada berhala Venus yang patah tangan nya..
Bintang itu mereka bahagi kepada 12 tumpok, tiap-tiap satu tumpok bernama buruj. Enam bintang selatan dan enam bintang utara.  Bintang selatan ialah Hamal, seer, Sarthan,asad, dan sunbulah. Dan bintang utara ialah mirzan, aqrab, qus, juddi,dalwu,dan hut. Hamal terkumpul dari 13 bintang, sur pulak 32, jauzakk 18, Sartahn 9, asad 27, sunbulah 23, mizan 8, aqrab 21, qus 31, juudi 28, dalwu 42, dan hut 34 bintang.

No comments: