Thursday, February 4, 2010

PERANAN IMAM DALAM MASYARAKAT


Difinisi IMAM:
-           Institusi IMAM sebagai Nizam Ilahi.
-           Institusi IMAM sebagai pemegang amanah.
-           Persedian IMAM di alaf baru.
-           IMAM sebagai pemimpin masyarakat.
-           IMAM sebagai pemimpin solat di masjid/surau.
-           IMAM sebagai contoh/idola.
-           IMAM sebagai pendakwah.
-           IMAM sebagai pemberi ilmu.
-           IMAM sebagai pemangkin perpaduan ummah.

            #  Dalam al Quran terdapat perkataan IMAM sebanyak 17 kali
Difinisi Masjid:
-           Pengertian masjid iaitu tempat sujud kepada Allah, sebagai sejadah atau sebagai tempat jatuh dahi (sujud).

-           Asas pembinaan masjid iaitu taqwa disamping membersih diri dan tempat memupuk persaudaraan.

Institusi IMAM Sebagai Nizam Ilahi:
-           Apakah Nizam Ilahi ?
-           Dalilnya berdasarkan al Quran.
-           Pujian al Quran kepada Profesionalisme IMAM.
-           Penghormatan jawatan IMAM pada zaman sahabat.
-           IMAM dalam syariat nabi terdahulu.

IMAM Sebagai Pemegang Amanah:
-           Amanah sebagai kewajipan/kefardhuan.
-           Pemberi Amanah:
            *          Amanah Allah.
            *          Amanah Rasulullah.
            *          Amanah Wahyu Al Amri/Sultan.
            *          Amanah Masyarakat.
            *          Amanah Diri Sendiri.
-           Tanggungjawab melaksanakan amanah.
-           Pandangan al Quran tentang amanah.

Persediaan IMAM Di Alaf Baru:
-           Akhlak:
            =          Mesti lakukan dengan ikhlas.
            =          Mesti dalam keadaan sabar.
            =          Tidak terlalu mengharapkan balasan/pujian.
-           IMAM mesti berketerampilan:
            +          Dari segi berpakaian.
            +          Dari segi percakapan.
            +          Celik dan mantap dalam pentadbiran dan pengurusan.
-           Budaya inteleks:
            @        Asas ilmu sains teknologi.
            @        Asas ilmu psikologi.
            @        Asas ilmu kemasyarakatan.
            @        Asas ilmu persejarahan.
            @        Asas ilmu komputer.
            @        Berpandangan jauh.
            @        Mempelajari berbagai asas pemikiran mazhab dan feqah.

IMAM Sebagai Pemimpin Masyarakat:
-           Urusan kelahiran.
-           Fardhu Ain.
-           Keselamatan  -  sbg cth : Baca doa naik rumah baru dll.
-           Kebajikan   -   spt :  agihan wang zakat.
-           Perkahwinan.
-           Mencegah kemingkaran   -   sbg cth  : dalam bidang kuasa sek 18 Akta       Prosedur Jenayah Syariah 1997.
-           Urusan kematian
-           Khatib/Jurucakap.

IMAM Sebagai Contoh/Idola:
-           Dari segala segi:
            >          Terutama dalam akhlak dan agamanya.
            >          Boleh menjadi hakam dan pendamai.
            >          Kecintaan anak buah kepada IMAM dan Profesional KEIMAMAN.
            >          Persatuan IMAM yang kuat dan kukuh.

IMAM Sebagai Pendakwah:
-           Kepada golongan orang Islam yang kurang baik.
-           Kepada golongan bukan Islam.
-           IMAM juga perlu didakwah (Muhasabah diri dan keluarga).

No comments:

PERANAN IMAM DALAM MASYARAKAT Peringatan Bagi Yang Hidup: PERANAN IMAM DALAM MASYARAKAT PERANAN IMAM DALAM MASYARAKAT

Thursday, February 4, 2010

PERANAN IMAM DALAM MASYARAKAT


Difinisi IMAM:
-           Institusi IMAM sebagai Nizam Ilahi.
-           Institusi IMAM sebagai pemegang amanah.
-           Persedian IMAM di alaf baru.
-           IMAM sebagai pemimpin masyarakat.
-           IMAM sebagai pemimpin solat di masjid/surau.
-           IMAM sebagai contoh/idola.
-           IMAM sebagai pendakwah.
-           IMAM sebagai pemberi ilmu.
-           IMAM sebagai pemangkin perpaduan ummah.

            #  Dalam al Quran terdapat perkataan IMAM sebanyak 17 kali
Difinisi Masjid:
-           Pengertian masjid iaitu tempat sujud kepada Allah, sebagai sejadah atau sebagai tempat jatuh dahi (sujud).

-           Asas pembinaan masjid iaitu taqwa disamping membersih diri dan tempat memupuk persaudaraan.

Institusi IMAM Sebagai Nizam Ilahi:
-           Apakah Nizam Ilahi ?
-           Dalilnya berdasarkan al Quran.
-           Pujian al Quran kepada Profesionalisme IMAM.
-           Penghormatan jawatan IMAM pada zaman sahabat.
-           IMAM dalam syariat nabi terdahulu.

IMAM Sebagai Pemegang Amanah:
-           Amanah sebagai kewajipan/kefardhuan.
-           Pemberi Amanah:
            *          Amanah Allah.
            *          Amanah Rasulullah.
            *          Amanah Wahyu Al Amri/Sultan.
            *          Amanah Masyarakat.
            *          Amanah Diri Sendiri.
-           Tanggungjawab melaksanakan amanah.
-           Pandangan al Quran tentang amanah.

Persediaan IMAM Di Alaf Baru:
-           Akhlak:
            =          Mesti lakukan dengan ikhlas.
            =          Mesti dalam keadaan sabar.
            =          Tidak terlalu mengharapkan balasan/pujian.
-           IMAM mesti berketerampilan:
            +          Dari segi berpakaian.
            +          Dari segi percakapan.
            +          Celik dan mantap dalam pentadbiran dan pengurusan.
-           Budaya inteleks:
            @        Asas ilmu sains teknologi.
            @        Asas ilmu psikologi.
            @        Asas ilmu kemasyarakatan.
            @        Asas ilmu persejarahan.
            @        Asas ilmu komputer.
            @        Berpandangan jauh.
            @        Mempelajari berbagai asas pemikiran mazhab dan feqah.

IMAM Sebagai Pemimpin Masyarakat:
-           Urusan kelahiran.
-           Fardhu Ain.
-           Keselamatan  -  sbg cth : Baca doa naik rumah baru dll.
-           Kebajikan   -   spt :  agihan wang zakat.
-           Perkahwinan.
-           Mencegah kemingkaran   -   sbg cth  : dalam bidang kuasa sek 18 Akta       Prosedur Jenayah Syariah 1997.
-           Urusan kematian
-           Khatib/Jurucakap.

IMAM Sebagai Contoh/Idola:
-           Dari segala segi:
            >          Terutama dalam akhlak dan agamanya.
            >          Boleh menjadi hakam dan pendamai.
            >          Kecintaan anak buah kepada IMAM dan Profesional KEIMAMAN.
            >          Persatuan IMAM yang kuat dan kukuh.

IMAM Sebagai Pendakwah:
-           Kepada golongan orang Islam yang kurang baik.
-           Kepada golongan bukan Islam.
-           IMAM juga perlu didakwah (Muhasabah diri dan keluarga).

No comments: