Friday, February 12, 2010

Murabahah

Pada postingan ini aku nak bawa tentang murabahah. Apakah itu murabahah. Dibawah saya jelaskan apakah yang dimaksudkan dengan Al-Murabahah. Tajuk yang dibincangkan dibawah adalah silibus yang diajar kepada pelatih-pelatih di Kolej Tentera Darat

PENGENALAN

1. Dalam bidang muamalat akad-akad (kontrak) pertukaran adalah sesuatu yang amat perlu diketahui kerana ia melengkapkan serta mengukuhkan institusi kewangan Islam itu sendiri.


AL-MURABAHAH

2. Al Murabahah ialah menjual sesuatu dengan harga modal dan ditambah untung dengan kadar yang dipersetujui.

3. Contohnya seseorang menjual motorsikal yang dibelinya dengan harga RM5.000.00 dan hendak menjualnya dengan harga RM5,500.00 iaitu untung sebanyak RM 500.00 dimana pembeli mengetahui harga sebenar motorsikal itu dan mengetahui juga keuntungan yang diperolehi oleh penjual. Begitu juga dengan cara membeli rumah daripada Bank dengan syarat Bank itu memberi tahu harga sebenar dan keuntungan yang diperolehinya tanpa ada bunga daripada tempoh hutang itu dijelaskan.

RUKUN MURABAHAH

4. Rukun-rukun murabahah adalah seperti berikut:

a. Penjual
b. Pembeli
c. Barang yang dibeli
d. Harga
e. Sighah (Ijab qabul)

No comments:

Murabahah Peringatan Bagi Yang Hidup: Murabahah Murabahah

Friday, February 12, 2010

Murabahah

Pada postingan ini aku nak bawa tentang murabahah. Apakah itu murabahah. Dibawah saya jelaskan apakah yang dimaksudkan dengan Al-Murabahah. Tajuk yang dibincangkan dibawah adalah silibus yang diajar kepada pelatih-pelatih di Kolej Tentera Darat

PENGENALAN

1. Dalam bidang muamalat akad-akad (kontrak) pertukaran adalah sesuatu yang amat perlu diketahui kerana ia melengkapkan serta mengukuhkan institusi kewangan Islam itu sendiri.


AL-MURABAHAH

2. Al Murabahah ialah menjual sesuatu dengan harga modal dan ditambah untung dengan kadar yang dipersetujui.

3. Contohnya seseorang menjual motorsikal yang dibelinya dengan harga RM5.000.00 dan hendak menjualnya dengan harga RM5,500.00 iaitu untung sebanyak RM 500.00 dimana pembeli mengetahui harga sebenar motorsikal itu dan mengetahui juga keuntungan yang diperolehi oleh penjual. Begitu juga dengan cara membeli rumah daripada Bank dengan syarat Bank itu memberi tahu harga sebenar dan keuntungan yang diperolehinya tanpa ada bunga daripada tempoh hutang itu dijelaskan.

RUKUN MURABAHAH

4. Rukun-rukun murabahah adalah seperti berikut:

a. Penjual
b. Pembeli
c. Barang yang dibeli
d. Harga
e. Sighah (Ijab qabul)

No comments: