Friday, February 5, 2010

Apakah itu Fasakh????


  

      Fasakh ialah membatalkan perkahwinan melalui kuasa mahkamah, sekiranya didapati sesuatu sebab atau kecacatan sama ada dipihak isteri atau suami.
SEBAB-SEBAB DIBOLEHKAN FASAKH
1. Apabila salah seorang daripadanya ada penyakit kusta, gila sama ada berterusan atau berkala.
2. Perkara yang khusus bagi suami iaitu mati pucuk atau zakarnya terpotong.

3. Perkara yang khusus bagi isteri iaitu tertutupnya lubang kemaluan sama ada dengan daging atau tulang.
4. Cacat sama ada pada suami atau isteri seperti gila, sopak, kusta, mati pucuk dan sebagainya.
5. Suami menghilangkan diri selama bertahun-tahun.

6. Murtad sama ada suami atau isteri.
7. Suami atau isteri memeluk Islam tetapi tidak diikuti oleh yang seorang lagi sehingga selesai ‘iddah maka terfasakhlah nikahnya.
8. Apabila berlaku persetubuhan syubhah.
9. Suami tidak mampu membiayai nafkah.
10.  Jika suami memberi mudharat kepada isteri mental dan fizikal dan disahkan oleh pihak hospital maka dibawa ke Mahkamah, mahkamah boleh menentukan permohon isteri

Perhatian: Isteri yang difasakhkan tidak boleh rujuk semula melainkan dilakukan akad nikah yang baru

No comments:

Apakah itu Fasakh???? Peringatan Bagi Yang Hidup: Apakah itu Fasakh???? Apakah itu Fasakh????

Friday, February 5, 2010

Apakah itu Fasakh????


  

      Fasakh ialah membatalkan perkahwinan melalui kuasa mahkamah, sekiranya didapati sesuatu sebab atau kecacatan sama ada dipihak isteri atau suami.
SEBAB-SEBAB DIBOLEHKAN FASAKH
1. Apabila salah seorang daripadanya ada penyakit kusta, gila sama ada berterusan atau berkala.
2. Perkara yang khusus bagi suami iaitu mati pucuk atau zakarnya terpotong.

3. Perkara yang khusus bagi isteri iaitu tertutupnya lubang kemaluan sama ada dengan daging atau tulang.
4. Cacat sama ada pada suami atau isteri seperti gila, sopak, kusta, mati pucuk dan sebagainya.
5. Suami menghilangkan diri selama bertahun-tahun.

6. Murtad sama ada suami atau isteri.
7. Suami atau isteri memeluk Islam tetapi tidak diikuti oleh yang seorang lagi sehingga selesai ‘iddah maka terfasakhlah nikahnya.
8. Apabila berlaku persetubuhan syubhah.
9. Suami tidak mampu membiayai nafkah.
10.  Jika suami memberi mudharat kepada isteri mental dan fizikal dan disahkan oleh pihak hospital maka dibawa ke Mahkamah, mahkamah boleh menentukan permohon isteri

Perhatian: Isteri yang difasakhkan tidak boleh rujuk semula melainkan dilakukan akad nikah yang baru

No comments: