Saturday, January 16, 2010

Yahudi - Bani Israel Laknatullah

Perkataan Israel disebut sebanyak 43 kali di dalam al Quran.
Perkataan Bani Israel di sebut sebanyak 40 kali di dalam al Quran.


Bani Israel:

1. Rahmat Allah Kepada Mereka:

Nama Surah No Surah No Ayat

a. Al Baqarah 2 40 - 83, 122 - 123, 211
b. Al Maidah 5 20 - 21
c. Al Araf 7 138 -145, 157 - 160
d. Yunus 10 90 - 93
e. Bani Israel 17 101 -104
f. Taha 20 79 - 81
g. Syua’ra’ 26 59
h. As Saafat 37 114 -121
i. Al Mu’min 40 53 - 54
j. Ad Dukhan 44 30 -33
k. Al Jathiyah 45 16 -17

2. Kehinaan Ke Atas Mereka:

a. Al Baqarah 2 51 - 96, 100 - 109, 246 - 249
b. Al Maidah 5 70 - 71
c. Al A’raf 7 138, 148 - 171
d. Taha 20 58 - 91
e. As Saffat 37 125 - 128

3. Siksaan Firaun Ke Atas Mereka:

a. Al Baqarah 2 49 - 51
b. Al A’raf 7 127 - 129, 141
c. Yunus 10 83
d. Ibrahim 14 6
e. Taha 20 47
f. Al Qasas 28 4 - 6
g. Al Mu’min 40 25
h. Al Dukhan 44 30 - 31

4. Jenayah Agama Dan Moral:

a. Al Baqarah 2 55 - 57, 87 - 93, 100 - 102
b. Ali Imran 3 181 - 184
c. Al Maidah 5 13, 80 - 81
d. Al A’raf 7 152, 168 - 169
e. Taha 20 85 - 91No comments:

Yahudi - Bani Israel Laknatullah Peringatan Bagi Yang Hidup: Yahudi - Bani Israel Laknatullah Yahudi - Bani Israel Laknatullah

Saturday, January 16, 2010

Yahudi - Bani Israel Laknatullah

Perkataan Israel disebut sebanyak 43 kali di dalam al Quran.
Perkataan Bani Israel di sebut sebanyak 40 kali di dalam al Quran.


Bani Israel:

1. Rahmat Allah Kepada Mereka:

Nama Surah No Surah No Ayat

a. Al Baqarah 2 40 - 83, 122 - 123, 211
b. Al Maidah 5 20 - 21
c. Al Araf 7 138 -145, 157 - 160
d. Yunus 10 90 - 93
e. Bani Israel 17 101 -104
f. Taha 20 79 - 81
g. Syua’ra’ 26 59
h. As Saafat 37 114 -121
i. Al Mu’min 40 53 - 54
j. Ad Dukhan 44 30 -33
k. Al Jathiyah 45 16 -17

2. Kehinaan Ke Atas Mereka:

a. Al Baqarah 2 51 - 96, 100 - 109, 246 - 249
b. Al Maidah 5 70 - 71
c. Al A’raf 7 138, 148 - 171
d. Taha 20 58 - 91
e. As Saffat 37 125 - 128

3. Siksaan Firaun Ke Atas Mereka:

a. Al Baqarah 2 49 - 51
b. Al A’raf 7 127 - 129, 141
c. Yunus 10 83
d. Ibrahim 14 6
e. Taha 20 47
f. Al Qasas 28 4 - 6
g. Al Mu’min 40 25
h. Al Dukhan 44 30 - 31

4. Jenayah Agama Dan Moral:

a. Al Baqarah 2 55 - 57, 87 - 93, 100 - 102
b. Ali Imran 3 181 - 184
c. Al Maidah 5 13, 80 - 81
d. Al A’raf 7 152, 168 - 169
e. Taha 20 85 - 91No comments: