Sunday, January 10, 2010

Konsep OKA dan OKI

Sangat sedikit kita menggunakan sepenuhnya kehebatan otak yang dianugerahkan Allah. Ini kerana kita tak mahu berfikir dan malas membaca menyebabkan otak tidak berkembang. Justeru sila baca konsep OKA dan OKI untuk memaksimumkan pemikiran kita.
KONSEP OKA & OKINo comments:

Konsep OKA dan OKI Peringatan Bagi Yang Hidup: Konsep OKA dan OKI Konsep OKA dan OKI

Sunday, January 10, 2010

Konsep OKA dan OKI

Sangat sedikit kita menggunakan sepenuhnya kehebatan otak yang dianugerahkan Allah. Ini kerana kita tak mahu berfikir dan malas membaca menyebabkan otak tidak berkembang. Justeru sila baca konsep OKA dan OKI untuk memaksimumkan pemikiran kita.
KONSEP OKA & OKINo comments: