Friday, December 11, 2009

Arab Sebelum Islam

Sejarah Arab Sebelum Islam
Bangsa Arab sebelum sebelum Islam terdiri dari beberapa kabilah Badui yang tidak mempunyai tempat tinggal mereka dikatakan terputus perhubungan dengan bangsa yang maju iaitu bangsa Romawi, yunani, dan Mesir. Penyelidikan terkini sebenarnya menunjukkan bangsa Arab telah mempunyai perhubungan dengan bangsa yang maju baik dalam perniagaan mahupun perhubungan.

Banyak pengkaji yang mengkaji sejarah Arab dan bahan riwayat dikategorikkan kepada dua.
1. Tertulis pada buku-buku
2. Terdapat pada bekas –bekas lama,pada runtuhan batu-batu atau pada ukiran. Kitab-kitab itu ada pada ditangan Arab sendiri dan ada pada orang luar.
Kitab yang paling tua ialah al-Quran. Disana terdapat tulisan mengenai bangsa Arab yang telah musnah, seperti bangsa Aad, Stamud, dan beberapa riwayat Raja2 Yaman atau banjir besar yang merosakkan Sadul Ma’rib yang bernama Sailul Arami. Semua yng diperkatakan Al-Quran telah dibenarkan dengan penyelidikan ilmiah. Lain dari Quran riwayat yang diambil dari karangan Ibnu Astir, Sirah ibnu Hisham,Tarikh Tabari, Ibnu Khaldun dan lain-lain. Penyelidikan sebelum Islam seperti Syair Abu Tamam, Abu Zaid Alhialy, Thabaqat ibnu Qutabah dan lain-lain. Selain dari sejarah ynag ditulis oleh orang Arab terdapat juga dalam Taurat, dari karangan Herodotus, Strabo, Baltius, Ptolemaeus dan lain-lain. Bahan yang terlukis di batu-batu dan runtohan rumah lama itu banyak diHadramaut, di Yaman dan disebelah Selatan Arab. Dibekas-bekas perumahan yang telah musnah dari bangsa Babil terdapat kalimat yang bunyinya “Melukh” dan satu kerajaan Arab tua yang bernama Mu’in terdapat padanya yang ditulis ’manium.” Batu-batu itu dituis 3,000 tahun sebelum Masehi.No comments:

Arab Sebelum Islam Peringatan Bagi Yang Hidup: Arab Sebelum Islam Arab Sebelum Islam

Friday, December 11, 2009

Arab Sebelum Islam

Sejarah Arab Sebelum Islam
Bangsa Arab sebelum sebelum Islam terdiri dari beberapa kabilah Badui yang tidak mempunyai tempat tinggal mereka dikatakan terputus perhubungan dengan bangsa yang maju iaitu bangsa Romawi, yunani, dan Mesir. Penyelidikan terkini sebenarnya menunjukkan bangsa Arab telah mempunyai perhubungan dengan bangsa yang maju baik dalam perniagaan mahupun perhubungan.

Banyak pengkaji yang mengkaji sejarah Arab dan bahan riwayat dikategorikkan kepada dua.
1. Tertulis pada buku-buku
2. Terdapat pada bekas –bekas lama,pada runtuhan batu-batu atau pada ukiran. Kitab-kitab itu ada pada ditangan Arab sendiri dan ada pada orang luar.
Kitab yang paling tua ialah al-Quran. Disana terdapat tulisan mengenai bangsa Arab yang telah musnah, seperti bangsa Aad, Stamud, dan beberapa riwayat Raja2 Yaman atau banjir besar yang merosakkan Sadul Ma’rib yang bernama Sailul Arami. Semua yng diperkatakan Al-Quran telah dibenarkan dengan penyelidikan ilmiah. Lain dari Quran riwayat yang diambil dari karangan Ibnu Astir, Sirah ibnu Hisham,Tarikh Tabari, Ibnu Khaldun dan lain-lain. Penyelidikan sebelum Islam seperti Syair Abu Tamam, Abu Zaid Alhialy, Thabaqat ibnu Qutabah dan lain-lain. Selain dari sejarah ynag ditulis oleh orang Arab terdapat juga dalam Taurat, dari karangan Herodotus, Strabo, Baltius, Ptolemaeus dan lain-lain. Bahan yang terlukis di batu-batu dan runtohan rumah lama itu banyak diHadramaut, di Yaman dan disebelah Selatan Arab. Dibekas-bekas perumahan yang telah musnah dari bangsa Babil terdapat kalimat yang bunyinya “Melukh” dan satu kerajaan Arab tua yang bernama Mu’in terdapat padanya yang ditulis ’manium.” Batu-batu itu dituis 3,000 tahun sebelum Masehi.No comments: