Saturday, November 14, 2009

Islam Dan Muslim

ISLAM DAN MUSLIM
Untuk seseorang itu berbangga dengan Islamnya, ia hendaklah sekurang-kurangnya mempunyai tiga sifat yang terpenting :

• Ia hendaklah berani menyuruh dan memimpin manusia kepada yang makruf yakni yang baik, kerana inilah tugas hidup yang besar di sisi Allah SWT. Hidup tanpa tugas-tugas ini samalah dengan hidupnya tumbuh-tumbuhan liar yang menjadi seman-samun di tepi jalan, di mana tidak ada seorang pun manusia yang inginkan kebersihan dan tidak merasa jijik memandangnya.

• Ia hendaklah berani melarang yang mungkar serta berusaha untuk mencegahnya. Kerana inilah kesan pertama dari iman kepada Allah SWT. Sebaliknya, kalau ia takut untuk melarang dan mencegah kemungkaran, apatah lagi ia sendiri yang turut sama membantu dan melakukannya kemungkaran itu terdiri dari orang yang arif dan berpengetahuan Islam - maka disitulah letak akhirnya kemungkaran akan menghapuskan iman. Ketika itu corak hidup masyarakat akan bertukar kepada kepincangan dan porak peranda dalam serba hal, dan akhirnya akan hancur.

• Seseorang Muslim itu hendaklah menumpahkan taat setia dan bersyukur semata-mata kepada Allah SWT. Disitulah letaknya permulaan kebebasan jiwa seseorang itu dari belenggu kongkongan telunjuk nafsu dan syaitan yang selama ini mencengkam dirinya.

No comments:

Islam Dan Muslim Peringatan Bagi Yang Hidup: Islam Dan Muslim Islam Dan Muslim

Saturday, November 14, 2009

Islam Dan Muslim

ISLAM DAN MUSLIM
Untuk seseorang itu berbangga dengan Islamnya, ia hendaklah sekurang-kurangnya mempunyai tiga sifat yang terpenting :

• Ia hendaklah berani menyuruh dan memimpin manusia kepada yang makruf yakni yang baik, kerana inilah tugas hidup yang besar di sisi Allah SWT. Hidup tanpa tugas-tugas ini samalah dengan hidupnya tumbuh-tumbuhan liar yang menjadi seman-samun di tepi jalan, di mana tidak ada seorang pun manusia yang inginkan kebersihan dan tidak merasa jijik memandangnya.

• Ia hendaklah berani melarang yang mungkar serta berusaha untuk mencegahnya. Kerana inilah kesan pertama dari iman kepada Allah SWT. Sebaliknya, kalau ia takut untuk melarang dan mencegah kemungkaran, apatah lagi ia sendiri yang turut sama membantu dan melakukannya kemungkaran itu terdiri dari orang yang arif dan berpengetahuan Islam - maka disitulah letak akhirnya kemungkaran akan menghapuskan iman. Ketika itu corak hidup masyarakat akan bertukar kepada kepincangan dan porak peranda dalam serba hal, dan akhirnya akan hancur.

• Seseorang Muslim itu hendaklah menumpahkan taat setia dan bersyukur semata-mata kepada Allah SWT. Disitulah letaknya permulaan kebebasan jiwa seseorang itu dari belenggu kongkongan telunjuk nafsu dan syaitan yang selama ini mencengkam dirinya.

No comments: